11 می 2022

پنجمین همایش تخصصی پوشش خطوط لوله نفت و گاز با ارائه مقاله از شرکت آریا پلیمر

پنجمین همایش تخصصی پوشش خطوط لوله نفت و گاز با ارائه مقاله از شرکت آریا پلیمر پنجمین همایش تخصصی پوشش خطوط لوله نفت و گاز در […]
8 می 2022

دوازدهمین نمایشگاه تخصصی اصفهان پلاست با حضور آریا پلیمر پیشگام

دوازدهمین نمایشگاه تخصصی اصفهان پلاست به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان، برگزاری نمايشگاه بين المللی اصفهان پلاست از تاریخ 20 الی 23 اردیبهشت 1401 در […]