8 فوریه 2017

کسب جايزه طلايي پارک‌هاي علمي و فناوري آسيا توسط شرکت آريا پليمر پيشگام

کسب جايزه طلايي پارک‌هاي علمي و فناوري آسيا توسط شرکت آريا پليمر پيشگام شرکت دانش بنيان آريا پليمر پيشگام مستقر در شهرک علمي و تحقيقاتي اصفهان […]
8 فوریه 2017

تقدير از آريا پليمر به عنوان يکی از شرکت‌های دانش بنيان موفق در اصفهان

تقدير از آريا پليمر به عنوان يکی از شرکت‌های دانش بنيان موفق در اصفهان به نقل از ايرنا، روابط عمومي شهرک علمي و تحقيقاتي اصفهان روز […]