4 نوامبر 2021

احتمال برگزاری نمایشگاه ایران پلاست در 1400

احتمال برگزاری نمایشگاه ایران پلاست در 1400 شنیده ها حاکی از آن است که شرکت ملی صنایع پتروشیمی به عنوان برگزارکننده نمایشگاه ایران پلاست در خصوص […]
27 اکتبر 2021

بیست و یکمین نمايشگاه بين المللي صنعت برق ايران

بیست و یکمین نمايشگاه بين المللي صنعت برق ايران نمايشگاه بين المللي صنعت برق ايران به عنوان بزرگترين رخداد صنعتي و تجاري ايران در اين حوزه […]