22 نوامبر 2018

استخدام نیروی جدید در واحد بازرگانی

شرکت دانش بنیان آریا پلیمر پیشگام جهت تکمیل تیم کاری خود از بین جوانان فعال و پرانرژی اقدام به پذیرش همکار برای واحد بازرگانی با شرایط […]
11 سپتامبر 2018

فراخوان طرح تولید محتوای علمی برای صنعت پلیمر

فراخوان طرح تولید محتوای علمی برای صنعت پلیمر طرح تولید محتوای علمی برای صنعت پلیمر شرکت آریا پلیمر پیشگام در نظر دارد تا اولین دوره تولید […]