6 سپتامبر 2017

آریا پلیمر در یازدهمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست 96

آریا پلیمر در یازدهمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست 96   آریا پلیمر پیشگام در یازدهمین دورۀ نمایشگاه بین المللی ایران پلاست 96، جدیدترین محصولات خود […]
30 آگوست 2017

حضور آریا پلیمر در نشست مشترک اقتصادی ایران-اندونزی در حوزۀ نانو تکنولوژی

حضور آریا پلیمر در نشست مشترک اقتصادی ایران-اندونزی در حوزۀ نانو تکنولوژی   نشست مشترک اقتصادی ایران و اندونزی در حوزۀ نانو تکنولوژی  در روز 9 […]