5 سپتامبر 2021

اولین گام وزیر جدید صمت برای صادرات چه باشد؟

اولین گام وزیر جدید صمت برای صادرات چه باشد؟ رئیس کنفدراسیون صادرات ایران با تاکید بر ضرورت بازگشت سریع وزارت صمت به‌مسیر اجرای دقیق مصوبه 214 […]
9 آگوست 2021

آرامشی توام با سردرگمی در بازار پلیمرها

سکان نرخ پایه پتروشیمیایی‌های بورس کالا در دست قیمت‌های جهانی آرامشی توام با سردرگمی در بازار پلیمرها ترکیبی از افزایش و کاهش در قیمت‌های پایه اعلامی […]