30 دسامبر 2017

حضور آریا پلیمر پیشگام در کنفرانس مستربچ و کامپاند

نمایشگاه مستربچ و کامپاند با توجه به پتانسیل بالای خود و به عنوان یک نمایشگاه تخصصی، توان جذب مشتریان خارجی و صادرات مستربچ و کامپاند را […]
5 دسامبر 2017

ترکیب جدید هیئت مدیره انجمن ملی پلاستیک مشخص شد+ علی آبادی مدیر عامل آریا پلیمر

یکصد و بیست و هشتمین جلسه هیئت مدیره انجمن ملی پلاستیک امروز با دستور انتخاب رییس، نایب رییس اول و دوم، خزانه دار هیئت مدیره سوم […]