مستربچ ضد شبنم (آنتی فاگ)

در سال های اخیر استفاده از فیلم های پلیمری به دلیل دارا بودن خواص مطلوب، شفافیت و هزینه مناسب برای استفاده در پوشش گلخانه و نیز بسته بندی محصولات مختلف از جمله مواد غذایی کاربرد گسترده ای پیدا کرده است.

مستربچ ضد شبنم

یکی از چالش های موجود در زمینه کاربرد فیلم های پلیمری، تولید مه ( یا شبنم)  است. تشکیل مه ناشی از میعان بخار آب روی سطح می باشد. در فیلم های گلخانه ای یا بسته بندی مواد غذایی به دلیل وجود رطوبت بالا، این پدیده محتمل تر است. در حقیقت به دلیل وجود نوسانات دمایی بخار آب به صورت قطراتی بر روی سطح فیلم تشکیل می شود. این قطرات به دلیل تفاوت کشش سطحی آب با پلیمر ناقطبی تشکیل دهنده فیلم، بر روی سطح آن باقی می مانند.

مستربچ ضد شبنم

وقوع پدیده مه گرفتگی و تجمع قطراب آب روی سطح فیلم، با کاهش انتقال نور و نیز ایجا اثر لنز، منجر به تداخل در فرآیند رشد گیاه در گلخانه،  تخریب و آسیب دیدن محصولات و نیز کاهش وضوح در بسته بندی مواد غذایی می شود.

مستربچ ضد شبنم

برای رفع این مشکل، تولید کنندگان از افزودنی ضد مه (Anti-Fog) در فرمولاسیون فیلم های پلیمری استفاده می کنند. این افزودنی ها با دارابودن طبیعت ناسازگار با پایه پلیمر، به سطح فیلم مهاجرت کرده و باعث افزایش کشش سطحی فیلم و آب شده در نتیجه زاویه تماس قطرات آب با سطح فیلم کاهش یافته و  قطرات آب به صورت یک لایه پیوسته روی سطح فیلم قرار می گیرند. این پدیده شفافیت و وضوح سطح فیلم را بهبود داده و در نتیجه اثر لنز ناشی از حضور قطرات آب را کاهش می دهد.

 

مستربچ ضد شبنم

مستربچ‌ ضد شبنم

این لایه های آب از طریق کانال های تخلیه آب، از سطح فیلم تخلیه شده در نتیجه ممانعتی برای عبور نور ایجاد نمی شود و نیز از ریزش قطرات آب بر روی محصول و تخریب آب جلوگیری می شود.

افزودنی ضد مه عمدتا به صورت مستربچ در ترکیب و فرمولاسیون فیلم استفاده می شود.  غلظت این ماده به دلیل مهاجرت افزودنی به سطح و تمایل آن به حل شدن در آب به مرور زمان کاهش می یابد، در نتیجه عملکرد آن تضعیف می شود. به همین دلیل تولید کنندگان فیلم های پلیمری باید میزان بهینه ای از این افزودنی را در طراحی فرمولاسیون خود در نظر بگیرند.

 

مستربچ ضد شبنم

مستربچ‌ ضد شبنم

 

برای فیلم های پلیمری به ویژه فیلم های پلی اتیلنی، افزودنی های متنوعی به عنوان ضد مه ، موجود است که با فیلم پلی اتیلن ناسازگارند و توانایی مهاجرت به سطح فیلم را دارند. این افزودنی ها با توجه به نوع و میزان مصرف سرعت مهاجرت متفاوتی دارند.

 

مستربچ ضد شبنم (Anti Fog) شرکت آریا پلیمر پیشگام

 

Aria Add 2116: مستربچ ضد شبنم (آنتی فاگ)

 

لطفاً برای اطلاعات بیشتر درباره مستربچ‌ ضد شبنم  شرکت آریا پلیمر با کارشناسان فروش ما تماس بگیرید. ما از تأمین نیازهای شما بسیار خشنود خواهیم بود.