کرونا فعالیت 38 درصد کسب‌وکارها را بطور کامل متوقف کرد

کرونا فعالیت 38 درصد کسب‌وکارها را بطور کامل متوقف کرد

کرونا فعالیت 38 درصد کسب‌وکارها را بطور کامل متوقف کرد

نتایج بررسی مرکز آمار ایران نشان می‌دهد شیوع ویروس کرونا موجب شد فعالیت 38 درصد کسب‌وکارها در اسفند 98 و فروردین 99 بطور کامل متوقف شود که البته این عدد در اریبهشت به 21 درصد کاهش یافت.

کرونا فعالیت 38 درصد کسب‌وکارها را بطور کامل متوقف کرد

کرونا فعالیت 38 درصد کسب‌وکارها را بطور کامل متوقف کرد

به نقل از مهر، میزان فعالیت کل کسب و کارهای اقتصادی در زمان شیوع کرونا بر اساس نتایج طرحی که پژوهشکده آمار تهیه کرده، حاکی از آن است که در اثر شیوع کرونا فعالیت 38 درصد کسب و کارها در اسفند 98 و فروردین 99 بطور کامل متوقف شد و این بنگاهها هیچ فعالیتی نداشتند؛ البته این تعداد در اردیبهشت به 21 درصد کاهش یافت. در اسفند و فروردین ماه فقط 22 درصد کسب و کارها با تمام ظرفیت به فعالیت خود ادامه دادند که این عدد در اردیبهشت ماه به 34 درصد بهبود یافت.

40 درصد مابقی نمونه‌ها نیز در اسفند و فروردین ماه با حجمی کمتر از ظرفیت کامل فعالیت کردند که این عدد در اردیبهشت ماه به 45 درصد افزایش یافت.

نتایج تفضیلی به‌تفکیک بخش‌های اقتصادی در شکل 3 آورده شده است.

شکل 1

شکل 1

نتایج این بررسی نشان می‌دهد بیش‌ترین تأثیر کرونا بر میزان فروش کسب و کارها بوده است؛ به طوری که میزان فروش کسب و کارها با 48.8 درصد در اسفند و فروردین و 45.7 درصد در اردیبهشت بیش‌ترین تأثیرپذیری را از کرونا داشته است.

جریان نقدینگی، نیروی انسانی، مقدار تولید، بدون تأثیر و میزان پس‌انداز به ترتیب در رتبه‌های بعدی تأثیرپذیری از کرونا قرار دارد. این رتبه‌بندی در هر دو دوره زمانی یعنی «اسفند و فروردین» و «اردیبهشت» یکسان بوده است.

بیش‌ترین تأثیر کرونا بر جنبه‌های مختلف فعالیت کسب و کارهای اقتصادی در بخش‌های خدمات: میزان فروش با 41.1 درصد در اسفند و فروردین و 37.8 درصد در اردیبهشت بوده است.

بیش‌ترین تأثیر کرونا بر جنبه‌های مختلف فعالیت کسب و کارهای اقتصادی در بخش صنعت و معدن بر اساس نتایج این طرح: میزان فروش با 45.9 درصد در اسفند و فروردین و 44.4 درصد در اردیبهشت بوده است.

بیش‌ترین تأثیر کرونا بر جنبه‌های مختلف فعالیت کسب و کارهای اقتصادی در بخش کشاورزی بر اساس نتایج این طرح: میزان فروش با 69.8 درصد در اسفند و فروردین و 56.6 درصد در اردیبهشت بوده است.

بیش‌ترین تأثیر کرونا بر جنبه‌های مختلف فعالیت کسب و کارها به‌تفکیک بخش‌های اقتصادی در اسفند و فروردین

شکل 2

شکل 2

 

شکل 3

شکل 3

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *