پنجمین کنفرانس بین المللی مستربچ و کامپاندهای پلیمری به تعویق افتاد

پنجمین کنفرانس بین المللی مستربچ و کامپاندهای پلیمری به تعویق افتاد

پنجمین کنفرانس بین المللی مستربچ و کامپاندهای پلیمری به تعویق افتاد

به گزارش روابط عمومی انجمن تولیدکنندگان مستربچ و کامپاند ایران، نظر به نگرانی های جدی در خصوص ویروس کرونا، انجمن تولیدکنندگان مستربچ و کامپاند ایران ، پنجمین کنفرانس بین المللی مستربچ و کامپاندهای پلیمری در تاریخ ۶ و ۷ اسفند ماه را جهت حفظ سلامت مدعوین، حاضران و شرکت های متعدد همراه و همکار این رویداد لغو و تاریخ دیگری موکول شد.

به گزارش روابط عمومی انجمن تولیدکنندگان مستربچ و کامپاند ایران، نظر به نگرانی های جدی در خصوص ویروس کرونا، انجمن تولیدکنندگان مستربچ و کامپاند ایران ، پنجمین کنفرانس بین المللی مستربچ و کامپاندهای پلیمری در تاریخ ۶ و ۷ اسفند ماه را جهت حفظ سلامت مدعوین، حاضران و شرکت های متعدد همراه و همکار این رویداد لغو و به تاریخ دیگری موکول شد. 
تاریخ جدید متعاقبا اعلام میگردد. در حال حاضر تاریخ ۲۶ و ۲۷ فروردین ۱۳۹۹ به عنوان تاریخ برگزاری به مشارکت کنندگان اعلام گردیده است.

امید است در فروردین ماه با رهایی از نگرانی های موجود، شاهد برگزاری رویدادی با شکوه باشیم. 

منبع: وب سایت پنجمین کنفرانس بین المللی مستربچ و کامپاندهای پلیمری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بیست − هشت =