عمر پلاستیک ها در شهرهای مختلف ایران

مقدمه

یکی از پارامترهای مورد بررسی در آزمون ودرینگ، شدت تابش نور UV است. شدت این نور باید با نور واقعی در فضای باز معادل سازی شود. در مقاله قبل به معرفی تست شرایط آب و هوایی تسریع یافته اشاره شد. میزان پرتوی فرابنفش در روی زمین به چند عامل از جمله ارتفاع از سطح دریا، عرض جغرافیایی، میزان انعکاس زمین، پوشش آسمان و  فصل یا ماه‌های سال بستگی دارد. انرژی تابشی سالانه خورشید، بستگی به شرایط هواشناسی دارد و می‌تواند بر اساس مکان در معرض قرار گیری، کاملا متفاوت باشد. همان طور که در شکل 1 مشاهده می شود این انرژی در هر نقطه ای از جهان متفاوت است که مقادیر آن روی شکل مشخص شده است. انرژی تابش خورشید معمولاً در واحد (kLy (Kilolangley بیان می شود. تبدیل به واحدهای دیگر انرژی به صورت زیر امکان پذیر است:

شکل 1- میزان انرژی تابش خورشید در مناطق مختلف جهان بر حسب kLy/year

میزان انرژی خورشید در ایران

شکل 2- میزان انرژی خورشید در ایران به تفکیک مناطق بر حسب kWh/m2.year

 کشور ایران در میان مدارهای ۲۵ تا ۴۰ درجه عرض شمالی قرار گرفته است و در منطقه ای واقع شده که به لحاظ دریافت انرژی خورشیدی در میان نقاط جهان در بالاترین رده‌ها قرار دارد. میزان تابش خورشیدی در ایران بین ۱۸۰۰ تا ۲۲۰۰ کیلووات ساعت بر مترمربع در سال (kLy 189-155) تخمین زده شده است که البته بالاتر از میزان میانگین جهانی است. در ایران به طور میانگین سالیانه بیش از ۲۸۰ روز آفتابی گزارش شده است که بسیار قابل توجه است.

میزان انرژی خورشید/یو وی در مناطق مختلف ایران

همان طور که در مقدمه گفته شد، میزان UV در هرکدام از ماه‌های سال و نیز مکان‌های مختلف با یک دیگر فرق دارند. این موضوع در نمودارهای زیر مشخص است و نشان می دهد که مقادیر UV-A و UV-B در ماه‌های مختلف سال در مناطق مختلف ایران متفاوت است.

شکل 3- مقادیر UV-A به صورت میانگین ماهانه طی یک دوره یک ساله در اهواز- سال 1387
شکل 4- میانگین شدت تابش UV-A بر حسب در ماه های مختلف سال در بجنورد-سال 1392
شکل 5- میانگین شدت پرتو فرابنفش نوع A بر حسب وات بر متر مربع در فصل های مختلف در بجنورد-سال 1392
شکل 6 میانگین شدت پرتوهای UV-A در ماه‌های مختلف سال 1390 در شهر همدان

همان طور که از نمودارها مشخص است، بالاترین مقدار یووی نوع A در فصل‌ها و ماه‌های گرم سال رخ می‌دهد. همچنین در مناطق با آب و هوای معتدل و کوهستانی مانند بجنورد میزان پرتوی فرابنفش نسبت به مناطق گرم و مرطوب مانند اهواز کمتر است.

شکل 7 مقادیر متوسط تابش روزانه رسیده به سطح افقی زمین در ماه‌های مختلف سال در اصفهان بین سال‌های 84 تا 87 را نشان می دهد. طبق شکل ماكزيمم مقدار تابش در ماه ژوئن و جولاي و مقدار مينيمم متوسط روزانه در دسامبر مشاهده می شود.

شکل 7- مقادیر متوسط تابش روزانه رسیده به سطح افقی زمین در ماه های مختلف سال در اصفهان بین سال‌های 84 تا 87

به طور خاص میزان سالیانه شدت پرتو فرابنفش در اصفهان با آب وهوای گرم و خشک 105×579 ژول بر مترمربع است. در شهر یزد این مقدار به دلیل آب و هوای خشک تر نسبت به اصفهان برابر با 105×879.6 ژول بر مترمربع است.

چند ساعت قرارگرفتن قطعه پلیمری در دستگاه ودرینگ معادل با یک سال قرار دادن آن در شرایط واقعی است؟

همان طور که در مقاله قبل اشاره شد در دستگاه تست شرایط جوی تسریع یافته برای تست کرن پلاستیک ها از حیث دوام آن‌ها در برابر نور UV از لامپ های مختلف استفاده می شود. نکته جالب این که بهتر است برای آب و هوای گرم و مرطوب از لامپ زنون و برای مناطق بسیار گرم و خشک از لامپ‌های فلورسنت UV استفاده شود. هر کدام از این لامپ ها شدت تابش و طول موج مشخصی دارند. حال سؤال بزرگ این است که اگر از شدت تابش لامپ مشخصی با طول موج در محدوده UV استفاده شود، چه مدت زمان باید قطعه مورد نظر در دستگاه تحت آن شرایط بماند تا شرایط واقعی فضای باز شبیه سازی شود؟

شکل 8- نمایی از قرار دادن نمونه‌ها در دستگاه تست UV و نمونه های قرار گرفته در فضای باز

در تست‌هایی که از لامپ‌های زنون استفاده می‌شود، رایج ترین شدت تابش مورد استفاده 0.35 یا 0.55 وات بر متر مربع در 340 یا 420 نانومتر است. زمانی که تخریب فیزیکی مد نظر است 340 نانومتر و زمانی که تخریب رنگ‌ها و پیگمنت ها مورد مطالعه است، 420 نانومتر به کار می‌رود. حال به عنوان مثال برای شرایط اصفهان با شدت سالیانه تابش فرابنفش  105×579 ژول بر مترمربع، یک لامپ زنون با شدت 0.35 وات بر متر مربع در طول موج 340 نانومتر استفاده می شود که برای معادل سازی آن با شرایط واقعی در طول یک سال، باید 459.52 ساعت (تقریبا 19 روز) در دستگاه باشد. هم چنین حدود 0.01 از انرژی تابش فرابنفش در طول موج 340 نانومتر یا محدوده UV-A قرار دارد. بر همین اساس محاسبه مدت زمان تست به روش زیر است:

به عنوان مثالی دیگر، برای شهر یزد با شدت سالیانه تابش فرابنفش 105×879.6  ژول بر مترمربع طبق محاسبات زیر باید 29 روز در دستگاه باشد تا شرایط آب وهوایی شهر یزد شبیه سازی شود.

بعد از قرار گرفتن به مدت 19 و یا 29 روز در دستگاه ودرینگ، نمونه باید جهت بررسی تغییر در ویژگی‌ها از جمله تغییر رنگ یا تغییر در استحکام کششی و غیره مورد ارزیابی قرار گیرد. این موضوع در نوشته بعدی بررسی می‌گردد.

منابع:

https://fa.wikipedia.org/wiki

http://gep.ui.ac.ir/article_18458.html

https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=101659

http://journal.nkums.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-25-99&slc_lang=fa&sid=1

https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=206333

Bouzarjomehri, F. and V. Tsapaki, Measurement of solar ultraviolet radiation in Yazd, Iran. International Journal of Radiation Research, 2012. 10(3/4): p. 187.

.Crewdson, M., Outdoor weathering must verify accelerated testing. Q-Lab Weathering Research Service, 2008. 1005: p. 33034-172

.Tavakoli, M. and Z. Shahi, Solar ultraviolet radiation on the ground level of Isfahan. 20

http://www.intertek.com/uploadedFiles/Intertek/Divisions/Commercial_and_Electrical/Media/PDF/Performance_Testing/Intertek-Weathering-Methodology-WP.pdf

https://www.gabriel-chemie.com/downloads/folder/Gewaechshausfolien_en.pdf

http://www.strenometer.dk/Files/Downloads/Guidebook.pdf

گردآورنده:

اسما نورمحمد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *