کاربرد طیف سنجی مادون قرمز در پلیمرها

کاربرد طیف سنجی مادون قرمز در پلیمرها

طیف‌سنجی ارتعاشی مادون قرمز (Infrared spectroscopy) (بخش سوم)

کاربرد طیف‌سنجی ارتعاشی مادون قرمز در پلیمرها

    دسته ‌بندی پلیمرها براساس خواص فیزیکی و شیمیایی آن­ها بسیار متنوع است. یکی از این موارد، دسته­‌بندی براساس ماهیت شیمیایی زنجیره آن­ها است. به‌عنوان مثال، پلیمرهای هیدروکربنی تنها متشکل از زنجیره­‌های حاوی اتم­‌های کربن و هیدروژن هستند. پلی­‌اتیلن، پلی­‌استایرن و پلی‌­پروپیلن از این نوع پلیمرها هستند. این پلیمرها از دیدگاه حرارتی، در دسته پلیمرهای ترموپلاست [1] دسته­‌بندی می­ شوند. ساختار شیمیایی این پلیمرهای هیدروکربنی در شکل 1 مشاهده می­‌شوند.

مقایسه ساختار شیمیایی پلی­ پروپیلن (PP)، پلی­ استایرن (PS) و پلی ­اتیلن (PE)

شکل 1 مقایسه ساختار شیمیایی پلی­‌پروپیلن (PP)، پلی­‌استایرن (PS) و پلی‌­اتیلن (PE) [1].

    نکته حائز اهمیت در این پلیمرها (به‌ویژه پلی­‌اتیلن و پلی‌پروپیلن)، وجود اندک گروه­‌های عاملی در این پلیمرها است. از این رو، بررسی وجود ناخالصی و همچنین عامل‌دار شدن این پلیمر­ها (مانند اضافه‌شدن مالئیک انیدرید) با کاربرد طیف‌سنجی ارتعاشی مادون قرمز در پلیمرها به‌سهولت امکان­‌پذیر است. شکل 2 طیف‌­های جذبی مادون­ قرمز پلی­‌اتیلن (HDPE)، پلی­‌پروپیلن و مخلوط آن­ها را با یک‌دیگر مقایسه کرده است. همان‌طور که مشاهده می­‌شود، پلی­‌پروپیلن به­‌دلیل وجود گروه­‌های جانبی متیل، دارای طیف متفاوتی از پلی­‌اتیلن است.

مقایسه طیف­ های جذبی مادون ­قرمز پلی ­اتیلن (HDPE)، پلی ­پروپیلن و مخلوط آن­ها

شکل 2 مقایسه طیف­‌های جذبی مادون ­قرمز پلی‌اتیلن (HDPE)، پلی‌پروپیلن و مخلوط آن­ها [2].

    وجود ناخالصی و یا اضافه شدن گروه­‌های عاملی جدید در پیکره یا شاخه­‌های جانبی پلیمر، به­‌راحتی با طیف­‌سنجی مادون­ قرمز قابل شناسایی است. ساختار شیمیایی پلیمر پلی‌­پروپیلن گرفت‌شده با مالئیک انیدرید [2] در شکل 3 مشاهده می­ شود.

شکل 3 ساختار شیمیایی پلیمر پلی­ پروپیلن گرفت­ شده با مالئیک انیدرید

شکل 3 ساختار شیمیایی پلیمر پلی­‌پروپیلن گرفت­‌شده با مالئیک انیدرید [3].

    وجود استخلاف جدید که دارای گروه عاملی انیدرید است، باعث ظاهر شدن پیک­‌های جدید در طیف مادون­ قرمز نمونه می­‌شود. شکل 4 طیف­‌های جذبی مالئیک انیدرید (MAH)، پلیمر پلی‌پروپیلن و پلی‌پروپیلن گرفت‌شده با­ مالئیک انیدرید را نشان می‌دهد. پیک‌های جدید در فرکانس­‌های 1783 و 1860 مربوط به گرو­ه­‌‎های انیدریدی است. با توجه به اینکه غلظت مالئیک انیدرید به­‌کار رفته در نمونه گرفت­‌شده اندک است، بنابراین شدت این پیک­‌ها نیز کم است. برای پلی‌اتیلن گرفت‌شده با مالئیک انیدرید نیز نتایج مشابهی مشاهده می‌شود.

مقایسه طیف ­های جذبی مالئیک انیدرید (MAH)، پلیمر پلی ­پروپیلن و پلیمر گرفت­ شده

شکل 4 مقایسه طیف ­های جذبی مالئیک انیدرید (MAH)، پلیمر پلی‌پروپیلن و پلی‌پروپیلن گرفت‌شده با­ مالئیک انیدرید [4].

    کاربرد طیف‌سنجی ارتعاشی مادون قرمز در پلیمرها به‌ویژه پلیمر پلی‌استایرن بسیار زیاد است. پلی‌­استایرن در مقایسه با پلی‌­اتیلن و پلی‌پروپیلن دارای یک حلقه بنزیلی جانبی در زنجیره پلیمری است. طیف جذبی پلی­‌استایرن و دیگر پلیمرهای هیدروکربنی در شکل 5 با یک‌دیگر مقایسه شده‌­اند. با وجود حلقه­‌های فنیلی در زنجیره پلی­‌استایرن، طیف جذبی پلی­‌استایرن در فرکانس 1600 یک پیک نشان می‌دهد.

مقایسه طیف های جذبی پلی ­استایرن و دیگر پلیمرهای هیدروکربنی

شکل 5 مقایسه طیف‌های جذبی پلی ­استایرن و دیگر پلیمرهای هیدروکربنی [5].

    ویژگی بارز پلیمرهای الاستومر، قابلیت ارتجاعی آن­هاست. قابلیت ارتجاعی الاستومرها این امکان را برای این مواد فراهم می­‌کند که بعد از اعمال نیرو (به‌­عنوان مثال کشش) و سپس حذف نیرو، ماده الاستومری به حالت اولیه خود باز گردد. الاستومرها انواع مختلفی دارند که بیش‌تر آن­ها در دسته لاستیک‌­ها [3] هستند. ویژگی مشترک این پلیمرها، وجود پیوندهای چندگانه کربن-کربن یا کربن-هترواتم است. وجود این پیوندهای دوگانه یا سه­‌گانه منجر به خاصیت الاستومری این پلیمرها می­‌شود. از پرکاربردترین پلیمرهای الاستومر، پلیمرهای پلی­‌بوتادی­‌ان هستند (مانند پلی1 و 4-بوتادی­‌ان و استایرن-پلی‌بوتادی­‌ان). پلیمرهای پلی­‌بوتادی­‌ان از مونومرهای 1 و 4-بوتادی­‌ان سنتز می­‌شوند. همچنین، پلیمر پلی­‌ایزوپرن از دسته پلیمرهای الاستومر است که از پلیمریزاسیون مونومر ایزوپرن ساخته می‌شود (شکل 6).

ساختار شیمیایی ایزوپرن و پلیمر پلی ایزوپرن

شکل 6 ساختار شیمیایی ایزوپرن و پلیمر پلی‌ایزوپرن [6].

ساختار شیمیایی الاستومر گرفت مالئیک انیدرید نیز به­‌راحتی با طیف­‌سنجی مادون­ قرمز قابل شناسایی است. گروه عاملی مشترک در بیش‌تر این پلیمرها، گروه­‌های آلکنی موجود در زنجیره پلیمر است. گروه آلکنی (پیوند C=C) زنجیره پلیمری در محدوده 1600 تا 1670 و کششی پیوندهای C-H بالاتر از 3000 در طیف جذبی مشاهده می‌­شوند. شکل 7 کاربرد طیف‌سنجی ارتعاشی مادون قرمز در پلیمرهای پلی­‌ایزوپرن را نشان می­‌دهد.

طیف جذبی مادون­ قرمز پلیمر پلی ­ایزوپرن

شکل 7 طیف جذبی مادون­ قرمز پلیمر پلی‌­ایزوپرن [7].

    یکی از پلیمرهای تروموپلاست بسیار پرکاربرد، پلی‌اتیلن ترفتالات (PET) است. پلیمر پلی‌اتیلن ترفتالات از رایج‌ترین پلیمرها از خانواده پلی­‌استر است و در الیاف لباس، ظرف­‌های مواد غذایی و در ترکیب با الیاف شیشه کاربرد دارد. پیوندهای استری و حضور گرو­ه­‌های فنیلی در پیکره این پلیمر منجر به یک طیف مادون­ قرمز کمابیش شلوغی شده است. شکل 8 طیف جذبی پلیمر پلی‌اتیلن ترفتالات را نشان می­‌دهد. گروه­‌های عاملی استری در فرکانس 1720 و حلقه‌­های فنیلی در محدوده 1400تا 1450 مشاهده می­‌شوند.

طیف جذبی پلیمر پلی‌اتیلن ترفتالات

شکل 8 طیف جذبی پلیمر پلی‌اتیلن ترفتالات [8].

    پلی­‌آمیدها از دیگر پلیمرهای پرکاربرد در صنایع و کاربردهای روزمره با مقاومت بالا هستند. گروه تکرارشونده در این پلیمرها گروه­‌های آمید است. این گروه­‌ها در طیف جذبی مادون­ قرمز در محدوده فرکانس 1680-1630 ظاهر می­ شوند. شکل 9 طیف‌سنجی ارتعاشی مادون قرمز در پلیمرهای پلی‌­آمیدی نایلون-6 را نشان می­‌دهد. پیک در فرکانس 1634 مربوط به گروه­‌های آمید و پیک در فرکانس 3285 مربوط به ارتعاش کششی N-H هستند.

طیف جذبی پلیمر پلی­ آمیدی نایلون-6

شکل 9 طیف جذبی پلیمر پلی­‌آمیدی نایلون-6 [9].

گردآورنده: جمال‌الدین شاکری/ واحد تحقیق و توسعه

مراجع

[1] https://www.researchgate.net/figure/Chemical-structure-of-the-thermoplastic-polymers-identified-in-the-study-From-left-to_fig2_350069110

[2] https://www.spectroscopyonline.com/view/the-infrared-spectra-of-polymers-ii-polyethylene

[3] https://ariapolymer.ir/

[4] https://iopscience.iop.org/article/10.1088/0022-3727/49/41/415301/pdf

[5] https://www.azom.com/article.aspx?ArticleID=12386

[6] https://www.spectroscopyonline.com/view/the-infrared-spectra-of-polymers-iii-hydrocarbon-polymers

[7] https://www.spectroscopyonline.com/view/the-infrared-spectra-of-polymers-iv-rubbers

[8] https://www.scielo.br/j/mr/a/4qTxZrtjjtZqZDD5bK8NFgL/?lang=en

[9] https://spectra.chem.ut.ee/textile-fibres/polyamide/

[1] Thermoplastic

[2] Grafted polypropylene

[3] Rubber

1 دیدگاه

  1. محسن گفت:

    فوق العاده عااالی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *