11 سپتامبر 2017

تفاوت لیز کننده و آنتی بلاک در فیلم‌های پلیمری

تفاوت لیز کننده و آنتی بلاک در فیلم‌های پلیمری   یکی از فاکتورهای عملکردی محصولات پلیمری میزان لیزی یا در اصطلاح میزان سُرخوری فیلم یا قطعۀ […]