6 سپتامبر 2017

آریا پلیمر در یازدهمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست ۹۶

آریا پلیمر در یازدهمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست ۹۶   آریا پلیمر پیشگام در یازدهمین دورۀ نمایشگاه بین المللی ایران پلاست ۹۶، جدیدترین محصولات خود […]
19 سپتامبر 2017

حضور آریا پلیمر پیشگام در هشتمین نمایشگاه بین المللی نوشیدنی ها، چای، قهوه و صنایع وابسته

حضور آریا پلیمر پیشگام در هشتمین نمایشگاه بین المللی نوشیدنی ها، چای، قهوه و صنایع وابسته هشتمین نمایشگاه بین المللی نوشیدنی ها، چای، قهوه و صنایع […]