6 سپتامبر 2017

آریا پلیمر در یازدهمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست 96

آریا پلیمر در یازدهمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست 96   آریا پلیمر پیشگام در یازدهمین دورۀ نمایشگاه بین المللی ایران پلاست 96، جدیدترین محصولات خود […]
19 سپتامبر 2017

حضور آریا پلیمر پیشگام در هشتمین نمایشگاه بین المللی نوشیدنی ها، چای، قهوه و صنایع وابسته

حضور آریا پلیمر پیشگام در هشتمین نمایشگاه بین المللی نوشیدنی ها، چای، قهوه و صنایع وابسته هشتمین نمایشگاه بین المللی نوشیدنی ها، چای، قهوه و صنایع […]
4 نوامبر 2021

احتمال برگزاری نمایشگاه ایران پلاست در 1400

احتمال برگزاری نمایشگاه ایران پلاست در 1400 شنیده ها حاکی از آن است که شرکت ملی صنایع پتروشیمی به عنوان برگزارکننده نمایشگاه ایران پلاست در خصوص […]
22 نوامبر 2021

اعلام رسمی برگزاری پانزدهمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست/ 18 تا 21 بهمن ماه

اعلام رسمی برگزاری پانزدهمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست/ 18 تا 21 بهمن ماه پانزدهمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست از 18 تا 21 بهمن ماه […]
31 ژانویه 2022

حضور آریا پلیمر پیشگام در پانزدهمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست

حضور آریا پلیمر پیشگام در پانزدهمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست نمایشگاه ایران پلاست (IranPlast) رویدادی تجاریست که به دنبال فراهم کردن زمینه ای برای رونق […]