چسب‌های بین لایه‌ای

چسب‌های بین لایه‌ای، پلی الفین های عامل دار شده‌ای هستند که به منظور بهبود خواص چسبندگی بین لایه‌های ناسازگار، با قطبیت مختلف، استفاده می‌شوند. این ترکیبات با دارا بودن عاملیت قطبی قادر به ایجاد پیوند شیمیایی با پلیمرهای قطبی هستند. از سوی دیگر، حضور زنجیره پلی الفینی در ساختار آن، این اجازه را به چسب می‌دهد که در زنجیره‌های غیر قطبی نفوذ کرده و با آن‌ها برهمکنش فیزیکی تشکیل دهد، در نتیجه با حضور در لایه میانی مواد مختلف، به اتصال بهتر لایه‌ها کمک می‌کند.

با بهبود چسبندگی بین لایه‌های مختلف در ساختارهای چند لایه، با استفاده از چسب‌های بین لایه‌ای، خواص فیزیکی و مکانیکی این ساختارها بهبود یافته و در نتیجه عملکرد بهتری از خود نشان می‌دهند.

این چسب‌ها در لوله‌های چند لایه (PEX، PERT و …)، لوله‌های کاروگیت (به عنوان Top Cooating)، فیلم‌های بسته بندی چند لایه (تتراپک و …) و لمینت (روی کاغذ، پارچه، فلزات و …) و … مورد استفاده قرار می‌گیرند.