16 آگوست 2020

معارفه مدیر عامل جدید شرکت دانش بنیان آریا پلیمر پیشگام

معارفه مدیر عامل جدید شرکت دانش بنیان آریا پلیمر پیشگام ضمن قدردانی و ارج نهادن به خدمات ارزنده و تدابیر سازنده جناب آقای محمد علی آبادی […]