22 ژوئن 2021

آشنایی با خواص و کاربردهای پلی متیل متاکریلات در صنایع مختلف

آشنایی با خواص و کاربردهای پلی متیل متاکریلات در صنایع مختلف   پلی متیل متاکریلات با نام آیوپاک پلی [ ۱-(متوکسی کربونیل)- ۱- متیل اتیلن]  ترموپلاستیکی […]