25 سپتامبر 2020
گزارش تصویری جلسه 1

جلسه هم اندیشی نمایندگان آریا پلیمر پیشگام با نمایندگان شرکت داروپخش

جلسه هم اندیشی نمایندگان آریا پلیمر پیشگام با نمایندگان شرکت داروپخش جلسه هم اندیشی با حضور دکتر سید حامد افتخارزاده مدیرعامل و نمایندگان واحد تحقیق و […]