8 فوریه 2017
پلیمر رنگی

بهبود خواص مواد بازیافتی با استفاده از سازگارکننده‌های پلی اولفینی

بهبود خواص مواد بازیافتی با استفاده از سازگارکننده‌های پلی اولفینی امروزه پلاستیک‌ها جهت ساخت طیف وسیعی از محصولات مصرفی، مانند ظروف آشامیدنی و غذایی، کیسه‌های زباله […]