6 ژوئن 2020
هشدار رکود تورمی تابستانی

هشدار رکود تورمی تابستانی

افزایش بهای نیمایی ارز به رشد قیمت مواد اولیه پتروشیمی منجر شده است هشدار رکود تورمی تابستانی رشد بهای نیمایی ارز در بین بازارهای کالایی بیش […]