19 سپتامبر 2021
بازار 275 میلیارد دلاری بسته بندی پلاستیکی سخت

بازار ۲۷۵ میلیارد دلاری بسته بندی پلاستیکی سخت

بازار ۲۷۵ میلیارد دلاری بسته بندی پلاستیکی سخت بازار جهانی بسته بندی پلاستیکی سخت (Rigid) در سال ۲۰۲۰ ارزشی معادل ۱۸۲ میلیارد دلار داشت و انتظار […]