2 ژانویه 2018

افزایش چسبندگی و خواص مکانیکی ترکیب PET/PE-PP

افزایش چسبندگی و خواص مکانیکی ترکیب PET/PE-PP هدف افزایش خواص مواد بازیافتی (گرانول) پلاستیک ها مواد متنوعی هستند که در تمام وسایلی که امروزه در زندگی […]