10 ژانویه 2022
پانزدهمین نمایشگاه ایران پلاست

نخستین اطلاعیه ایران پلاست پانزدهم منتشر شد

نخستین اطلاعیه ایران پلاست پانزدهم منتشر شد نخستین اطلاعیه پانزدهمین نمایشگاه ایران پلاست، یک ماه مانده به برگزاری این نمایشگاه، منتشر شد. به گزارش ویکی پلاست، […]