2 می 2020
برنامه اورهال پتروشیمی ها در سال 1399 منتشر شد

برنامه اورهال پتروشیمی ها در سال ۱۳۹۹ منتشر شد

برنامه اورهال پتروشیمی ها در سال ۱۳۹۹ منتشر شد دفتر توسعه صنایع پایین دستی، برنامه زمان بندی تعمیرات اساسی مجتمع های پتروشیمی شرکت ملی صنایع پتروشیمی […]