27 سپتامبر 2017

آشنایی با آنتی استاتیک‌ها

آشنایی با آنتی استاتیک‌ها   یکی از افزودنی‌های صنعت پلاستیک، آنتی استاتیک ها هستند که از ایجاد بار الکتریکی ساکن و در نتیجه از جذب گرد […]