آریا پلیمر پیشگام

 

ایجاد پویایی، تحرک و افزایش انگیزه تحصیلی 

شرکت دانش بنیان آریا پلیمر پیشگام در راستای مسئولیت اجتماعی خود با اعتقاد به اقدام و تلاش برای نودوستی، ترویج و توسعه فرهنگ رشد سرمایه های انسانی و اجتماعی ایران عزیز با محوریت ایجاد پویایی، تحرک و افزایش انگیزه تحصیلی استعدادهای برتر، با همکاری ارزنده و تأثیرگذار سازمان ها و افراد علاقه مند و در راستای پاسداشت معلم زنده یاد حاج رمضانعلی علی آبادی فراهانی ، فعالیت جایزه تحصیلی رویش را از تابستان 1401 آغاز نموده است. هدف اصلی جایزه رویش حمایت از محصلان مستعدی است که مأموریت اصلی آن ها ساختن جهان بهتر است.


فرم ثبت نام رویش


منابع پیشنهادی رویش جهت مطالعه

معرفی بیشتر