مستربچ ضد شرینک و اعوجاج محصولات PE و PP

پلی‌پروپیلن‌ها و پلی‌اتیلن‌ها از پلیمرهای پرمصرف در تولید قطعات قالب‌گیری در صنعت پلاستیک محسوب می‌شوند.

مستربچ ضد شرینک

این مواد در بسیاری از موارد به دلیل ماهیت نیمه بلورین خود قادر به حفظ پایداری ابعادی و شکل نهایی خود بعد از فرایند شکل‌دهی نیستند. در نتیجه با توجه به شکل قطعه و قالب دچار کاهش ابعاد (شرینک) و یا اعوجاج می‌شوند.

محصول تولیدی پس از استفاده از مستربچ ضد شرینک و اعوجاج آریا پلیمر

محصول تولیدی پس از استفاده از مستربچ ضد اعوجاج و شرینک آریا پلیمر

این تغییر شکل به وجود آمده در قطعات، اغلب ناشی از مواد مورد استفاده است و بهینه‌سازی در فرایند شکل‌دهی و قالب کمکی به رفع این مشکل نمی‌کند. در چنین مواردی، نیاز به وارد کردن ترکیباتی به منظور اصلاح فرایند بلورینگی و کنترل سرد شدن قطعه با تاثیر در فرایند کریستالیزاسیون پلیمر مذاب است.

تغییر پایه با مستربچ ضد شرینک و اعوجاج

تغییر پایه با مستربچ ضد شرینک و اعوجاج

همچنین با استفاده از محصول کد Aria Add 2458 می توان پایه پلیمری محصول را با حفظ شکل ظاهری و کیفیت از پایه پلی پروپیلن (PP) به پایه پلی اتیلن (PE) تغییر داد و موجب کاهش قیمت محصول نهایی شد.

 

مستربچ ضد شرینک و اعوجاج شرکت آریا پلیمر پیشگام

 

Aria Add 2458: مستربچ ضد شرینک و اعوجاج محصولات PP

Aria Add 2158: مستربچ ضد شرینک و اعوجاج محصولات PE

لطفاً برای اطلاعات بیشتر درباره مستربچ‌ ضد شرینک و اعوجاج شرکت آریا پلیمر با کارشناسان فروش ما تماس بگیرید. ما از تأمین نیازهای شما بسیار خشنود خواهیم بود.