محیط زیست

فناوری نانو و محیط زیست

فناوری نانو مانند هر فناوری دیگری می‌تواند، تغییرات شگرفی در زندگی بشر به وجود آورد از جمله در محیط زیست او. تاثیرات مستقیم و غیرمستقیم فناوری نانو بر محیط زیست، از جنبه‌های مختلفی قابل بررسی است. در حال حاضر می‌توان موارد متعددی از کاربرد مواد نانو ساختاری در حفظ محیط زیست از قبیل نانو فیلترها نانو پودرها و نانو تیوب ها را برشمرد، اما دورنمای استفاده از این فناوری نوین بسیار گسترده تر از این گونه کاربردهای جزیی و مقطعی است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

19 − 10 =