۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
tie layer in packaging

فیلم های چندلایه بسته بندی مواد غذایی- ظهور چسب بین لایه ای

فیلم های چندلایه بسته بندی مواد غذایی- ظهور چسب بین لایه ای در مقاله “خواص انواع پلیمرها در فیلم  های پلیمری (قسمت اول) ” به اهمیت […]
۸ آبان ۱۳۹۶

تاثیر سازگارکننده های پلی اتیلنی در استحکام چسبندگی و جدایش بین لایه ای پوشش های پلی اتیلنی سه لایه

تاثیر سازگارکننده های پلی اتیلنی در استحکام چسبندگی و جدایش بین لایه ای پوشش های پلی اتیلنی سه لایه سازگارکننده های پلی اتیلنی به عنوان چسب […]