29 ژوئن 2017
پلی اتیلن شبکه ای

پلی اتیلن شبکه ای ( XLPE یا PEX) چیست؟ (قسمت اول: معرفی)

پلی اتیلن شبکه ای (XLPE یا PEX) چیست؟ (قسمت اول: معرفی) پلی اتیلن ­پر مصرف ترین خانوادۀ پلیمرها است. این پلیمر به دلیل مقاومت شیمیایی مطلوب، […]
8 آگوست 2017

پلی اتیلن شبکه ای ( XLPE یا PEX) چیست؟ (قسمت دوم: روش های تولید و کاربرد)

پلی اتیلن شبکه ای ( XLPE یا PEX) چیست؟ (قسمت دوم: روش های تولید و کاربرد)   در قسمت اول این مقاله، پلی اتیلن شبکه ای […]