4 ژوئن 2020
سختی پلیمرها

تأثیر مواد افزودنی بر سختی پلیمرها

تأثیر مواد افزودنی بر سختی پلیمرها در مقاله آزمون سختی پلیمرها چگونگی سنجش سختی پلیمرها را بررسی کردیم. با توجه به اهمیت بالای مقدار سختی مواد […]
26 می 2020

عوامل مؤثر بر سختی پلیمرها

عوامل مؤثر بر سختی پلیمرها مقدمه عوامل مؤثر بر سختی مواد بر اساس ویژگی های داخلی، فرآیندی و افزودنی آن ها دسته بندی می شوند. در […]
17 می 2020
آزمون سختی پلیمرها

آزمون سختی پلیمرها

آزمون سختی پلیمرها مقدمه اندازه گیری سختی یکی از اصلی ترین و رایج ترین آزمون های فیزیکی و مکانیکی مواد است. سختی، به عنوان مقاومت یک […]