مدیر عامل 

سوابق آقای دکتر سید حامد افتخارزاده

 • دکترای تخصصی مدیریت و برنامه ریزی
 • مشاور مدیر عامل شرکت داروسازی فارابی وابسته به شستا
 • مدیر واحدهای مختلف در سه شرکت وابسته به شستا از سال ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۹
 • مدیر عامل شرکت فصل رویش زنده رود مستقر در مرکز رشد دانشگاه اصفهان سال ۱۳۹۳
 • عضو ویژه سازمان بین‌المللی دانشگاهیان با مدرک Phd
 • مؤلف دو کتاب علمی با عضویت در سرای اهل قلم و خانه کتاب
 • پذیرش مقاله در در اولین همایش بین المللی علوم انسانی گیلان در سال ۱۳۹۵
 • استاد دانشگاه‌های پیام نور مرکز استان از سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۱ و علمی کاربردی اصفهان ۱۳۹۶-۱۳۹۷
 • مشاور عالی مدیر کل نظارت و بازرسی کشوری گروه صنعتی انتخاب ۱۳۹۲-۱۳۹۳
 • مؤسس و مسئول خانه نخبگان علمی استان اصفهان از سال ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۴
 • نخبه برتر مهندسین استان در سال ۱۳۸۸ و پژوهشگر برگزیده علمی استان در سال ۱۳۸۹
 • داور نخستین نمایشگاه کشوری اختراعات مجمع عالی نخبگان ایران در استان اصفهان