مستربچ ضد شرینک و اعوجاج

پلی‌پروپیلن‌ها و پلی‌اتیلن‌ها از پلیمرهای پرمصرف در تولید قطعات قالب‌گیری در صنعت پلاستیک محسوب می‌شوند.

مستربچ ضد شرینک

این مواد در بسیاری از موارد به دلیل ماهیت نیمه‌بلورین خود قادر به حفظ پایداری ابعادی و شکل نهایی خود بعد از فرایند شکل‌دهی نیستند. در نتیجه با توجه به شکل قطعه و قالب دچار کاهش ابعاد (شرینک) و یا اعوجاج می‌شوند.

مستربچ ضد شرینک

این تغییر شکل به وجود آمده در قطعات، اغلب ناشی از مواد مورد استفاده است و بهینه‌سازی در فرایند شکل‌دهی و قالب کمکی به رفع این مشکل نمی‌کند. در چنین مواردی، نیاز به وارد کردن ترکیباتی به منظور اصلاح فرایند بلورینگی و کنترل سرد شدن قطعه با تاثیر در فرایند کریستالیزاسیون پلیمر مذاب است.

مستربچ ضد شرینک

 

مستربچ ضد شرینک و اعوجاج شرکت آریا پلیمر پیشگام

 

Aria Add 2458: مستربچ ضد شرینک و اعوجاج

 

لطفاً برای اطلاعات بیشتر درباره مستربچ‌ ضد شرینک و اعوجاج شرکت آریا پلیمر با کارشناسان فروش ما تماس بگیرید. ما از تأمین نیازهای شما بسیار خشنود خواهیم بود.