مستربچ‌های روشن‌کننده نوری

مستربچ‌های روشن‌کننده ‌های نوری، که با نام‌های مواد سفیدکننده پلیمر، مستربچ سفیدکننده (obtical brightener(OB)) و عوامل سفیدکننده فلئورسنت(Aria Add 2161) هم نامیده می‌شوند، از طریق یک مکانیسم فلئورسنتی کار می‌کنند که نور را در طیف uv جذب و در ناحیه آبی طیف مرئی منتشر می‌کنند که باعث ظاهری روشن‌تر و تازه‌تر می‌شود. این مستربچ‌ها به منظورهای پوشاندن زردی طبیعی پلاستیک‌ها، سفید تر شدن محصولات پلیمری، پوشش‌دهی بالاتر مستربچ سفید (ته رنگ مایل به آبی)، بهبود رنگ اولیه و درخشندگی قطعات رنگ‌شده به‌کار می‌‍‌‌روند.

مستربچ روشن کننده نوری (Optical Brightener) شرکت آریاپلیمر پیشگام