الاستومرهای گرافت شده با مالئیک انیدرید (TPE-g-MA)

پلی آمید ( نایلون) باتوجه به خواص فیزیکی- مکانیکی فوق العاده، فرایندپذیری و عمکرد بالا  از پرمصرف ترین ترموپلاستیک­ها در صنعت پلیمر محسوب می­شود. با این حال این نوع پلیمر با توجه به رفتار شکننده­اش در برخی کاربردها نیازمند ارتقا خواصی چون افزایش میزان ضربه پذیری در دماهای پایین است.  خواص ضربه­ پایین پلی آمید را می­توان با استفاده از فرایند چقرمه سازی توسط الاستومرها مختلف تا حد بسیار زیادی بهبود داد.

در این میان، ترموپلاستیک الاستومرها به دلیل داشتن خواصی چون فرایندپذیری خوب، پراکنش و اختلاط عالی  و نیز رفتار رئولوژیکی بهتر در مقایسه با الاستومرهایی چون EPDM ، SEBS و TPE مورد توجه بیشتری قرار گرفته­اند. با این وجود به دلیل ساختار شیمیایی و قطبیت متفاوت پلی آمید و ترموپلاستیک الاستومرها سازگاری میان این دو ضعیف بوده و در نتیجه در کامپاند تولید شده برهم­کنش خوبی میان اجزا وجود نخواهد داشت و بالطبع خواص مکانیکی کامپاند نهایی ضعیف بوده و رفتار شکننده­ای را از خود نشان می­دهد. از این رو این قبیل ترکیبات نیازمند سازگارکننده­هایی هستند که باعث بهبود سازگاری و افزایش چسبندگی بین دو فاز شده و در نهایت خواص آمیزه را تا حد مطلبوبی بهبود دهند.

بهترین نوع سازگارکننده­ای که می­ توان برای این قبیل ترکیبات پیشنهاد نمود سازگارکننده­ هایی با عاملیت مالئیک انیدرید هستند که عامل قطبی مالئیک انیدرید موجود در ساختار این نوع سازگارکنند ه­ها از طریق واکنش با گروه های قطبی موجود در ساختار پلی آمید باعث ایجاد یک لایه بین فازی قوی شده و درنتیجه با افزایش سازگاری بین دو جز رابری و ترموپلاستیکی موجود در کامپاند سبب بهبود چسبندگی بین دو فاز شده و در نهایت باعث افزایش خواصی چون بهبود استحکام ضربه­ پلی آمید خواهد شد.

این محصول به عنوان یک بهبود دهنده ضربه مناسب کامپاندهای بر پایه پلی ­آمید باعث افزایش قابل توجهی در خواص ضربه در دمای محیط و نیز در دماهای پایین می­گردد.

 

سازگارکننده های مالئیک انیدرید پایه TPE شرکت آریا پلیمر پیشگام

 

سازگارکننده مالئیکه پایه TPE

 

لطفاً برای اطلاعات بیشتر درباره گرافت TPE شرکت آریا پلیمر با کارشناسان فروش ما تماس بگیرید. ما از تأمین نیازهای شما بسیار خشنود خواهیم بود.