فرم درخواست همکاری و استخدام

لطفا در صورتی که تمایل به همکاری با آریا پلیمر دارید، از این فرم جهت ارسال مشخصات خود استفاده کنید. باعث افتخار است که ما را جهت همکاری انتخاب کرده اید. در صورت نیاز به تخصص شما، با کمال افتخار با شما تماس گرفته خواهد شد.

شامل: نام محل کار، نوع مسئولیت، آدرس محل کار، تاریخ شروع، تاریخ پایان همکاری

فایل PDF یا Word حداکثر سایز 5 مگابایت

کارگاه‌های آموزشی، مقالات، فعالیت‌های فوق برنامه و ...

لطفا صبر کنید